Kutnowskie Centrum Informacyjne
PORTALOWE SPRAWY
BUSY
Kutno-Łódź
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017 r.:

Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29-go Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Łąkoszyńska/ bloki)
3.55D, 4.35D, 5.10E, 5.30D, 5.50b, 6.05E, 6.20dŃn, 6.35D, 6.50dŃn, 7.05b, 7.25D, 7.45dŃn, 8.10b 8.35E, 9.05b, 9.35E, 10.15dŃn, 10.55D, 11.30dŃn, 11.55b, 12.25D, 12.45dŃn, 13.05E, 13.25b, 13.40D, 13.55b, 14.10E, 14.25dŃn, 14.45b, 15.05D, 15.25dŃn, 15.45b, 16.10dŃn, 16.45b, 17.20dŃn, 18.00b, 18.45b, 19.45b, 20.45b

Odjazdy z Łodzi:
(Hotel Światowit, Zachodnia/Zielona, Zachodnia/Lutomierska, Zgierska/Julianowska, Zgierska/Sikorskiego)
5.25D, 6.10D, 6.40E, 7.05D, 7.25b, 7.45E, 8.10dŃn, 8.35D, 8.55dŃn, 9.15b, 9.30D, 10.00dŃn, 10.30b, 11.00E, 11.34b, 12.05E, 12.35dŃn, 12.55D, 13.20dŃn, 13.45b, 14.10D, 14.28dŃn, 14.50E, 15.10b, 15.25D, 15.40b, 16.00E, 16.15dŃn, 16.30b, 16.50D, 17.10dŃn, 17.35b, 18.00dŃn, 18.30b, 19.00dŃn, 19.40b, 20.20b, 21.20b, 22.20b

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
d- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
n- nie kursuje: 24 i 31.XII, oraz w Wielką Sobotę
Ń- nie kursuje w Boże Ciało, 15.VIII, 1 i 3.V, 1.XI, 11 XI, 6.I.

www.sandbus.pl
Kutno-Żychlin
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
(PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Jana Pawła II, Łąkoszyńska)
5.50E, 6.40D, 7.40b, 8.40D, 9.40b, 10.20D, 11.10b, 12.10D, 13.15E, 14.15b, 15.00D, 15.35S, 16.10E, 17.10D, 18.10b, 19.10D, 20.10b, 22.10E

Odjazdy z Żychlina:
(Jana Pawła II, Traugutta, Narutowicza)
5.00E, 5.50D, 6.30S, 6.55b, 7.50D, 8.50b, 9.30D, 10.20b, 11.10D, 12.10E, 13.10b, 14.10D, 15.10E, 16.10D, 17.10b, 18.10D, 19.10b, 20.50E

Legenda:
b- nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
S- kursuje tylko w dniu nauki szkolnej

www.sandbus.pl
Kutno-Łęczyca
– MARQS
Linia: Kutno - Łęczyca
(przez Witonię)

Odjazdy z Kutna:
(29 listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Troczewskiego, Siemiradzkiego)
6.47 D, 7.48 E, 9.25 E, 10.56 D, 12.50 E, 13.30 D, 14.25 E, 15.31 E, 16.00 D, 16.44 D, 18.29 D

Odjazdy z Łęczycy:
(ul. Ozorokowska przy Belwederskiej, ul.Konopnicka przy Stadionie Miejskim)
6.08 D, 6.50 E, 8.50 E, 10.20 D, 11.15 E, 12.55 D, 13.50 E, 14.55 E, 15.25 D, 16.05 D, 17.55 D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Konkurencyjne ceny!

Kutno-Ostrowy
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Krośniewice - Ostrowy:
(Kościuszki/Szpital, Kościuszki/Stadion, Troczewskiego/US, Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 Listopada/PZU, 3 Maja/Dworzec PKP)
4:54 D, 5:57 E7, 6:43 D, 7:47 D, 8:42 E7, 9:52 D, 10:50 E7, 12:12 D, 13:16 D, 14:16 E7, 15:16 D, 16:10 E7n, 17:13 Dn, 18:07 Dn, 19:12 E7n

Odjazdy: Ostrowy - Krośniewice - Kutno
(Ostrowy - Cukrownia)
4:50D, 5:47D, 6:41E7, 7:36D, 8:30D, 9:32E7, 10:37D, 11:27E7, 12:56D, 13:58D, 14:59E7, 16:00D, 16:59E7n, 17:57Dn, 18:51Dn, 19:55E7n

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Płock
– MARQS
Linia: Kutno - Płock

Odjazdy z Kutna:
(3 Maja/PKP, 29 Listopada, Barlickiego, Stadion Kościuszki, SZPITAL, GALERIA)
4.25 D, 5.27 D, 6.12 E7,7.00 E7, 7.46 E7, 8.41 D, 9.45 E7, 10.42 E7, 11.51 E7, 12.30 D, 13.06 E7, 13.35 E7, 14.10 E7, 14.51 D, 15.35 E7, 16.00 D, 16.32 D, 17.01 E7, 17.46 D, 18.31 E7, 19.06 D, 19.45 E7, 20.25 D, 21.46 X

Odjazdy z Płocka (Jachowicza 40, Piękna, ZOO, Radziwie Stacja Kolejowa, Płock Góry):
4.57 D, 5.35 D, 6.15 E7, 6.40 D, 7.25 E7, 8.45 E7, 10.00 E7, 10.25 D, 11.27 E7, 12.20 E7, 13.07 E7, 13.55 D, 14.10 X, 14.15 E7, 14.55 D, 15.00 X, 15.25 E7, 15.52 E7, 16.30 D, 17.05 E7, 17.25 D, 18.15 E7, 19.09 D, 19.50 E7

Legenda:
Legenda: D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt E7 - kursuje od poniedziałku do niedzieli oprócz świąt X - kursuje tylko do Gostynina od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Informacja czynna od pon-pt w godz 8-18 i w soboty w godz 8-13 pod nr tel 796-987-177.

Wynajem autokarów, busów
i mikrobusów informacja
(pon. - pt. 8 - 18, sob. 8 - 13)
tel. 796-987-177
www.marqs.info.pl

Zapraszamy! Konkurencyjne ceny! Honorujemy wszystkie ulgi ustawowe, dodatkowe ulgi dla emerytów i rencistów, dla młodzieży szkolnej oraz studentów.

Kutno-Łanięta
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta)
5.30D, 6.22D, 6.22E, 7.32D, 8.40E7, 10.50E7, 11.50D, 13.22D, 14.22E7, 15.25D, 16.35Dn, 18.20E7nm 19.30Dn;

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
5.56D, 7.05D, 7.05E, 8.10D, 9.06E7, 11.20E7, 12.20D, 13.49D, 14.49E7, 16.10D, 17.20Dn, 19E7n, 20Dn

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Imielno
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 16 stycznia 2017 r.:

Odjazdy: Kutno - Imielno:
(Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/Jesienna/Gołębiewek Nowy/Ryków/Grochówek/Grochów/Niechcianów/Miksztal/Rdutów/Imielinek/Imielno)
6.29D; 8.54D, 11.45D, 14.10D, 15.35S, 17.15D

Odjazdy: Imielno - Kutno
Imielno)
7.00D; 9.15S; 12.15S; 14.40S; 16.05D; 17.45S;

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
S - kursuje w dni nauki szkolnej
www.vipbuss.pl
Kutno-Łanięta-Kąty
– VIP BUSS
Rozkład ważny
od 30 stycznia 2017r:

Odjazdy: Kutno - Łanięta:
(E.Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Barlickiego, 29 listopada/PZU, Skłodowskiej/Zamojskiego, Gołębiew Nowy, Raciborów I, Raciborów II, Głogowiec, Chrosno, Klonowiec Wielki, Suchodębie Park, Łanięta, Budy Nowe, Kąty)
6.22D, 15.25D

Odjazdy: Łanięta - Kutno
(Kąty, Budy Nowe, Łanięta, Suchodębie skrzyżowanie, Suchodębie Park, Klonowiec Wielki, Chrosno, Głogowiec, Raciborów II, Raciborów I, Gołębiew Nowy, ul. Skłodowskiej, 29-go Listopada/PZU, Barlickiego, Jana Pawła II, Wyszyńskiego)
6.57D, 16D

Legenda:
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31 XII
7 - kursuje w niedziele

www.vipbuss.pl
Kutno-Pniewo
– Sand-Bus
Rozkład ważny
od 1 marca 2017r.:
Odjazdy z Kutna:
PKP
6.10D, 7.10E, 8.10D, 9.10E, 10.45D, 11.45E, 13.45D, 14.30D, 15.20E, 16.30D, 17.30E

Odjazdy z Pniewa:

5.10D, 6.10E, 7.00D, 8.10E, 9.00D, 10.45E, 12.45D, 13.40D, 14.30E, 15.40D, 16.40E

Legenda:
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
E- kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

www.sandbus.pl
AKTUALNOŚCI - OSTATNIO DODANE
AKTUALNOŚCI - INFORMACJE

Praca w Patron Polska

autor: Ogłoszenie | 2017-03-24 06:00 | komentarze wyłączone
tagi: PRACA

Mieszkańcu – pomocy!

autor: Ogłoszenie | 2017-03-21 15:12 | komentarze wyłączone

Wskaż miejsce, w którym kutnowski magistrat powinien posadzić drzewo.
Uda się to dzięki realizacji projektów z Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego (Drzewa dla Kutna i Zielony Kościuszków). Zrób zdjęcie tego miejsca z nazwą ulicy i wyślij je MMS na nr 668-696-531 albo napisz na adres promocja@um.kutno.pl

dalsza część newsa - rozwiń

Pizzeria Da Grasso zaprasza!

autor: Ogłoszenie | 2017-03-24 14:24 | komentarze wyłączone

"Czemu Marta jest uparta?

autor: am/KDK | 2017-03-27 11:39 | 0 komentarzy

W CTMiT zebrali się młodzi wielbiciele teatru. Tym razem mieli okazję zobaczyć spektakl lalkowy: "Czemu Marta jest uparta?", wystawiony przez Teatra Lalki i Aktora "Psikus" z Łodzi.

O spektaklu:
„W pewnym mieście do przedszkola przyszła mała Marta, roztrzepana, przekorna i strasznie uparta.”

Tak rozpoczyna się opowieść o przygodach dziewczynki, która nikogo nie słucha. Na złość wszystkim i na przekór wszystkiemu plecie bzdury, wygaduje głupstwa, lekceważy dobre rady dorosłych i rówieśników wyśmiewając ich uwagi.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: CTMIT | TEATR

Bezpłatne zajęcia z rękodzieła dla dorosłych

autor: am/OKGK | 2017-03-27 10:14 | 0 komentarzy

W kwietniu w Ośrodku Kultury Gminy Kutno odbędą się cykliczne warsztaty rękodzieła w Ośrodku Kultury Gminy Kutno. Zajęcia poprowadzi Aneta Sikora-Ołdakowska – trenerka i miłośniczka rękodzieła.

Oprócz tych zajęć, 1 kwietnia odbędą się warsztaty poświęcone ozdobom wielkanocnym. Obowiązują wcześniejsze zapisy u instruktora prowadzącego. Zajęcia oraz materiały są bezpłatne, liczba miejsc ograniczona.

tagi: OKGK | WARSZTATY

Święto Teatru w CTMiT

autor: am/KDK | 2017-03-27 09:55 | 0 komentarzy

Już dziś prawdziwe święto teatru w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Publiczność będzie miała okazję obejrzeć dwa spektakle: Papusza oraz Wanda Wasielewska. Po spektaklach odbędzie się spotkanie z aktorkami. Bilety na dwa spektakle tylko 15 zł.

O spektaklach:

"Poetka przeklęta" w Teatrze "Pod Lupą".
Bohaterką spektaklu Teatru "Pod Lupą" działającego od 25 lat w ŁDK jest cygańska poetka Bronisława Wajs, przypomniana niedawno w reportażu Angeliki Kuźniak i filmie biograficznym Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze. "Ona jedna potrafiła wyrazić swoją miłość do cygańskiego losu w prostych, z serca płynących, wierszach" - pisała Julia Hartwig. Odkrył ją na początku lat 50-tych Jerzy Ficowski, tłumacząc i publikując często niezrozumiałe teksty (Papusza sama nauczyła się pisać), doceniał Julian Tuwim, przyjęto ja do Związku Literatów Polskich.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: CTMIT

Wszyscy jesteśmy zwycięzcami

autor: am/Grzegorz Gmerek | 2017-03-27 09:50 | 0 komentarzy

W czwartek 23 marca w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie odbyła się VI edycja Integracyjnej Międzyszkolnej Imprezy Sportowej „Sprawni i zdrowi” realizowanej w ramach „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga – Kutnowskie Granty Oświatowe” pod patronatem  Prezydenta Miasta Kutno Zbigniewa Burzyńskiego.

Organizatorami turnieju były Marlena Bajda i Karolina Miniszewska. Głównymi celami imprezy była integracja z dziećmi niepełnosprawnymi poprzez gry i zabawy ruchowe,  promowanie zdrowego stylu życia w różnych formach aktywności ruchowej, umożliwienie zawodnikom podjęcia walki ze swoją słabością, wspólne przeżywanie radości, stwarzanie możliwość bycia dumnym z własnych osiągnięć, przełamywanie barier przez osoby niepełnosprawne, posiadanie równych szans, akceptacja każdego zawodnika, a także współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie upowszechniania integracyjnych zajęć sportowych.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: SPORT | TURNIEJ

11 gram "amfy" w BMW

autor: am, fot. archiwum | 2017-03-27 09:35 | 6 komentarzy

W minioną sobotę o godzinie 13.40 na ulicy Troczewskiego, dzielnicowi dokonali nietypowego odkrycia.

W zaparkowanym BMW zauważyli dziwnie zachowujących mężczyzn. Po przeszukaniu 26, 21 i 22-latka okazało się, że każdy z nich posiada przy sobie narkotyki. Łącznie w BMW znajdowało się ponad 11 gram amfetaminy.

Męzczyźni odpowiedzą za posiadanie środków odurzających.

Pożar maszyny w Kongskilde

autor: am | 2017-03-27 09:17 | 2 komentarze

O godzinie 9 doszło do zgłoszenia dotyczącego pożaru na ulicy Metalowej.

Ogień objął jedną z maszyn znajdujących się w firmie Kongskilde - śrutownice obróbki powierzchniowej.

Żadna z osób nie została poszkodowana, pracownicy ewakuowali się przed przybyciem straży pożarnej. Na miejscu pojawiły się 3 zastępy JRG Kutno. Akcja gaśnicza zakończyła się o godzinie 10.20.

tagi: METALOWA | POŻAR

Dominika na podium. Trzecia kickboxerka w Kartuzach

autor: am/Aleksander Grabowski | 2017-03-27 09:02 | 0 komentarzy

W dniach 24-26 marca w Kartuzach odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Seniorów w kickboxingu w formule kick light. W turnieju udział wzięli zawodnicy Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie i Akademii Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno.

W wyniku rywalizacji kickboxerzy wywalczyli:

Dominika Kludzińska, junior w kat. wagowej +70 kg. - III miejsce,
Bartłomiej Marczak, junior w kat. wagowej - 74 kg.  - IX miejsce,
Jakub Kasica, senior w kat. wagowej - 89 kg. - V miejsce,
Damian Tybińkowski, senior w kat. wagowej - 84 kg. - IX miejsce,
Michał Florczak, senior w kat. wagowej - 69 kg. X miejsce.

dalsza część newsa - rozwiń
tagi: KICKBOXING | SPORT

Władze interweniują w sprawie nieczynnej stacji

autor: toza | 2017-03-27 07:00 | 8 komentarzy

Na początku marca Przewodniczący Rady Miasta w Kutnie, Grzegorz Chojnacki, zwrócił uwagę na niechlubną wizytówkę ul. Łąkoszyńskiej, a mianowicie stale niszczejąca stację benzynową. Przewodniczący złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta, w której apeluje o ingerencję miejskich władz. Prezydent Zbigniew Burzyński odpowiedział na pismo w ubiegłym tygodniu.

dalsza część newsa - rozwiń

Echa manifestacji - Białobłocki nie daje za wygraną

autor: ag | 2017-03-27 07:00 | 16 komentarzy

Mogłoby się wydawać, że o niedawnej manifestacji Obozu Narodowo-Radykalnego w naszym mieście nikt już nie pamięta. Nic bardziej mylnego - jeden z jej przeciwników, Tomasz Białobłocki, nie daje za wygraną i zwraca uwagę na pewne "nieścisłośći", które według niego zaistniały m in. przy organizacji i w trakcie manifestacji.  

dalsza część newsa - rozwiń

Stowarzyszenie z Żychlina walczy o grant

autor: ow | 2017-03-27 07:00 | 0 komentarzy

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin postanowiło wziąć udział w programie "Decydujesz, pomagamy", w którym do wygrania jest grant w wysokości 5 tysięcy złotych na realizację wybranej inicjatywy prospołecznej. Aby pomóc stowarzyszeniu w realizacji zadania, wystarczy oddać swój głos w sklepie Tesco w Żychlinie.

dalsza część newsa - rozwiń

"Staszic" wicemistrzem województwa

autor: bn/ZS nr 1 | 2017-03-26 16:51 | 1 komentarz

Ze srebrnymi medalami  z Finału Wojewódzkiego w Koszykówce Mężczyzn w ramach Licealiady wróciła reprezentacja Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie. Zawody odbyły się 22 marca w Łodzi. Organizatorem był Łódzki Szkolny Związek Sportowy.


dalsza część newsa - rozwiń

Wielkanocne rękodzieła w bibliotece

autor: bn/MiPBP | 2017-03-26 16:45 | 0 komentarzy

W sobotnie przedpołudnie w  Miejskiej i Powiatowej Bibliotece w Kutnie odbyły się warsztaty z rękodzieła dla dzieci. Prawie trzydzieścioro dzieci chętnie dekorowało wielkanocne zajączki. Warsztaty przygotowała i prowadziła Aneta Sikora – Ołdakowska. Uczestnicy bardzo chętnie malowali i dekorowali  zajączki. Była to miła praca zarówno dla dzieci młodszych i starszych. Wszystkie prace wyszły przepięknie.  Zadowoleni uczestnicy warsztatów zabrali swoje zajączki do domu. 

dalsza część newsa - rozwiń

Młodzi obywatele z SP1 na spotkaniu w TPZK

autor: bn/SP1 | 2017-03-26 16:42 | 1 komentarz

W ramach realizacji kutnowskiego grantu oświatowego " Sięgaj gdzie wzrok nie sięga" uczniowie oddziału 3g Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kutnie realizujący projekt " Ja-  młody obywatel"  tym razem odwiedzili siedzibę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

dalsza część newsa - rozwiń

Wypadek w Krośniewicach. Motocykl zderzył się z osobówką

autor: bn | 2017-03-26 16:21 | 3 komentarze

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło dziś przed godz. 14. w Krośniewicach, gdzie samochód osobowy zderzył się z motocyklem. W wyniku wypadku do kutnowskiego szpitala trafił 34-letni motocyklista.

dalsza część newsa - rozwiń

KS wraca z Bełchatowa na tarczy

autor: tz/ info: kskutno.pl | 2017-03-26 14:46 | 2 komentarze

Nie udał się podopiecznym Sławomira Ryszkiewicza niedzielny wyjazd do Bełchatowa, gdzie w ramach czwartoligowych rozgrywek zmierzyli się z rezerwami GKS-u Bełchatów. Kutnianie przegrali 2-3, tracąc decydującą bramkę już w doliczonym czasie gry. Z dorobkiem 32 punktów KS zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli.

GKS II Bełchatów - KS Sand Bus Kutno 3-2 (2-0)

1-0 21' Ciechański

2-0 32' Maciejewski

2-1 53' Zagajewski

2-2 86' Serwaciński

3-2 90+1' Maciejewski

dalsza część newsa - rozwiń

Kradzież auta i kieszonkowcy, czyli "dzień złodzieja" po kutnowsku

autor: bn | 2017-03-25 20:03 | 9 komentarzy

Twardy orzech do zgryzienia mają kutnowscy mundurowi. Funkcjonariuszy czeka wyjaśnienie kradzieży, do  których doszło dziś na terenie Kutna. Tuż przed południem przy ul. Grunwaldzkiej skradzione zostało osobowe bwm. Wartość auta szacuje się na 30 tys. zł. Na ul. Narutowicza przypomnieli o sobie z kolei kieszonkowy, których łupem padł portfel. Obecnie policja pracuje nad zidentyfikowaniem sprawców kradzieży. 

Tragedia na torach, nie żyje starsza kobieta

autor: bn/fot. archiwum, poglądowe | 2017-03-25 19:46 | 36 komentarzy

Tragicznie dla starszej kobiety zakończyło się przejście przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu. 70-latka poniosła śmierć na miejscu.

Do zdarzenia doszło po godz. 15. w miejscowości Krzewie (gmina Krośniewice). 70-letnia kobieta została śmiertelnie potrącona przez pociąg towarowy relacjji Poznań - Kutno. Na chwilę obecną policja prowadzi czynności wyjaśniające.


DYŻURY W SPRAWACH DZIENNIKARSKICH

Godziny dyżurowania pon.-pt. 16:30-21:00

Poniedziałek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Wtorek:Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Środa: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Czwartek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Piątek: Joanna Elwertowska-Janik 693-585-033

Sobota:Bartosz Nowak 504-308-854

Niedziela:Bartosz Nowak 504-308-854

Forum: godz. 9.00-15.00 504-950-123

TWOJA TABLICA
Zaloguj się, aby korzystać z rozszerzonych możliwości KCI.
Dodawaj własne treści, obserwuj tematy na forum, zarządzaj ogłoszeniami, bierz udział w konkursach, komunikuj się ze znajomymi i innymi użytkownikami portalu!
Ustawiaj przypomnienia o spotkaniach i imprezach

Jeśli nie masz jeszcze konta, możesz założyć je tutaj

http://www.AutoCZESCIonline24.PL
Brak uczestników
Brak uczestników
Wybiera się 1 osoba
Brak uczestników
Brak uczestników
Brak uczestników

Barbie w świecie gier

USA 2017. Animacja. 1 godz. 12 min.

Przygotuj się na turbodoładowaną przygodę! Gdy Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnięta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się w niej, ścigających się na wrotkach…

Godz. 15:00 • 2D • dubbing
Brak uczestników

Konwój

Polska 2017. Thriller. 1 godz. 32 min.

Kierujący aresztem śledczym dyrektor Nowacki (Janusz Gajos) odnajduje ukrywającego się przed światem sierżanta Zawadę (Robert Więckiewicz). Doświadczony funkcjonariusz wraca do gry i dostaje nowe zadanie ?…

Godz. 16:30 • 2D • film polski
Brak uczestników

Porady na zdrady

Polska 2016. Komedia romantyczna. 1 godz. 37 min.

Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wiernością…

Godz. 18:15 • 2D • film polski
Brak uczestników

Maria Skłodowska-Curie

Belgia, Francja, Niemcy, Polska 2016. Biograficzny, Dramat. 1 godz. 40 min.

"Maria Skłodowska-Curie" to nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków ? polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która dzięki swojej…

Godz. 20:00 • 2D • film polski
Brak uczestników
Ostatnio dodane zdjęcia
Najlepsze z ostatnich 30dni
Ostatnio komentowane
GORĄCE TEMATY
OSTATNIE POSTY
Newsy, komentarze
2017-03-27 12:04
~jan
ezychlin.pl Ciekawy artykuł do poczytania
Newsy, komentarze
2017-03-27 11:57
~Przerażona
Czy dla Was naprawdę takie istotne są szczegóły? Czy wszystko musi się kończyć nagonką i epitetami. Ludzie. ZGINĄŁ CZŁOWIEK!!!
Newsy, komentarze
2017-03-27 11:54
~Tomasz
~Tomasz Białobłocki pisze:
Uprzedzając fakty - nie mam zamiaru startować w żadnych wyborach, nie staram się o przyszłych wyborców - nie podoba mi się faszystowska akcja ONR, mam pełne prawo wyrazić swoją opinie w tej kwestii jak i zadać pytania: 1. Dlaczego manifestacja reklamowana była na kilka dni przed nie tylko otrzymaniem zgody a nawet złożeniem wniosku. Dokument ten wpłynął w dniu 13.03. 2. Dlaczego manifestanci są zamaskowani i to w obecności policji? Pozdrawiam.
Proszę podać kilka argumentów dlaczego uwaza pan ONR za orgsnizacje faszystowską?
Newsy, komentarze
2017-03-27 11:53
~observer
a ja pisałem, że ini mieli pryszczate ryje i dlatego szaliki na gębach mieli policji się nie czepiać, nie kazali odsłonić im mord aby uniknąć powodu do oberwania od nich
Newsy, komentarze
2017-03-27 11:48
~ciekawy
~kutnianin pisze:
Pan jako przedstawiciel nowoczesnej, co pan zrobił dla Kutna. Nie popieram ONR, ale oni potrafią wskazać ludziom problem. Jakoś nie słyszałem pana protestów jak się działa krzywda ludziom np. w Pini. Dlaczego nie stanął pan w obronie Ukraińców, którzy za marne grosze pracowali po 12 godz. Czy wszyscy pracodawcy są tacy uczciwi, płacą godnie ludziom. Co z aferami mieszkaniowymi w mieście i MKS. Dlaczego pan tym nie mówił.
A gdzie jest napisane, że pan Tomasz jest przedstawicielem Nowoczesnej? Startował z jej list w wyborach parlamentarnych, to fakt nie do podważenia. Ale nigdzie nie zauważyłem informacji, aby w chwili obecnej w jakikolwiek sposób reprezentował Nowoczesną. ~kutnianin, czy mógłbyś sprecyzować skąd czerpiesz takie informacje (a właściwie dezinformacje).
Newsy, komentarze
2017-03-27 11:40
~hamster
To nie Kongskilde tylko CNH INDUSTRIAL Kutno jak już coś.
Newsy, komentarze
2017-03-27 11:26
~kutnianin
Pan jako przedstawiciel nowoczesnej, co pan zrobił dla Kutna. Nie popieram ONR, ale oni potrafią wskazać ludziom problem. Jakoś nie słyszałem pana protestów jak się działa krzywda ludziom np. w Pini. Dlaczego nie stanął pan w obronie Ukraińców, którzy za marne grosze pracowali po 12 godz. Czy wszyscy pracodawcy są tacy uczciwi, płacą godnie ludziom. Co z aferami mieszkaniowymi w mieście i MKS. Dlaczego pan tym nie mówił.
REKLAMA GOOGLE
2017-03-27 12:29
sprzedam wzmacniacz 4 kanałowy z brazylijskie firmy
-sound digital sd 400.4
-cena do nego. 700zł pytań proszę dzwonić 530201204
zalety małe wymiary wzmacniacza są można zmieścić wszędzie
Kontakt:
530201204
2017-03-27 12:28
Usługi Brukarskie ,układanie kostki brukowej:
-chodniki,
-wjazdy,
-tarasy'
-place,
-parkingi,
-prywatne posesje.
tel. 694 946 660
Zapraszam.
Kontakt:
694-946-660
2017-03-27 12:27
Witam,
Sprzedam garnitur 140-146 +koszula+buty-rozmiar 35.
Całość 180 zł.
W razie pytań proszę o kontakt.
Kontakt:
604257932
2017-03-27 12:22
Mam do sprzedania NOWE 2 sztukI krzeseł do stołu.
Odcień drewna DĄB SONOMA,
Obicie ciemny brąż.

Krzesła są NOWE, z mojej winy, złe przyszły, nie ten kolor obicia, są jeszcze w folii i w kartonie.
Idealne do kuchni lub dostawka do stołu do salonu

Cena za sztukę to 105 zł = 210 zł za całość.

Warto !!!!
Kontakt:
661267249
2017-03-27 12:22
Sprzedam laktator widoczny na zdjęciu za 40 zł
Kontakt:
531741577
2017-03-27 12:22
Mam do sprzedania praktycznie nowy stolik / ława do salonu. Pod spodem Stolik jest koloru dąb sonoma. Wymiary to
Długość 80cm
Szerokość 80 cm,
Wysokość 48 cm
Cena wynosi 180zł.

Naprawdę warto. Posiadam także 2 nowe krzesła dąb sonoma
Kontakt:
661267249
2017-03-27 12:22
Obrazy olejne , akwarela , rysunek,.
Autorska galeria malarstwa ,
Zapraszam do odwiedzenia pod adresem
www.jolantafrankiewicz.netgaleria.pl
Kontakt mailowy , oraz telefon podany na stronie galerii.
Kontakt:
697608292 , jolantafrankiewicz@wp.pl
ARCHIWUM NEWSÓW
POGODA
Pogoda Kutno z serwisu
FACEBOOK
Dodał: przylog
2017-02-27 21:23
Jasiek zaprosił swoją mamę na obiad. W mieście, w którym studiował, wynajmował małe mieszkanko razem z koleżanką Justyną.
Jednak kiedy matka przyjechała do synka, nie mogła nie zauważyć, że współlokatorka syna jest wyjątkowo ładną i seksowną blondynką. Jak to każda matka zaczęła się zastanawiać, czy aby z tego ich wspólnego mieszkania nie wynikna jakieś problemy.
Syn zobaczył, jak matka na nią patrzy i kiedy byli sami powiedział:
- Domyślam się o czym myślisz, ale zapewniam cię, że ona i ja jesteśmy tylko współlokatorami. Nic nas nie łączy. Tydzień później Justyna pyta się Jaśka:
- Słuchaj, nie chcę nic sugerować, ale od ostatniego obiadu z twoją matką, nie mogę znaleźć mojej pamiątkowej cukierniczki.
Chyba jej nie wzięła, jak myślisz?
Jasiek zdecydował się napisał list do matki:
"Droga mamo, nie piszę, że wzięłaś pamiątkową cukiernicę Justyny, nie piszę też, że jej nie wzięłaś. Fakt jednak pozostaje, od kiedy byłaś u nas na obiedzie tydzień temu, nie możemy jej znaleźć"
Odpowiedź przyszła parę dni później.
"Drogi Jasiu, nie twierdzę, że sypiasz z Justyną, nie twierdzę też, że z nią nie sypiasz. Fakt jednak pozostaje, gdyby Justyna spała we własnym łóżku, już dawno by ją znalazła.
Buziaczki, mama."
Oceń: [5] [4] [3] [2] [1]
LOGOWANIE
Login:
Hasło:
SONDA
Jaki lokal gastronomiczny powinien pojawić się w Prima Park?


STATYSTYKI
NASI PARTNERZY


PRODUKTY POLECANE
1